Guitar Teachers


If you are looking for a guitar teacher, here are guitar teachers you may contact for lessons:-

Teachers (Domestic)
Area
Contact No.
Eric Eng
Petaling Jaya
012 258 3839
Lee Ji Xuan
Kepong, Wangsa Permai
012 228 5785
Leong Yee Hoo
Ampang
016 231 1906
Simon Cheong
Subang Jaya
012 218 2780